Доверете се на професионалистите!

За Вас, създаваме зелени системи там, където Ви e необходима Природа! С превъзходния резултат на доминиращото Зелено! С разбирането и мярката на Професионалисти! Добре дошли!

Градински център "ФЛОРА ДИЗАЙН" е с основна дейност:
Производство и внос на декоративни широколистни и иглолистни дървета,вечнозелени и листопадни храсти,декоративни треви,рози,сезонни и многогодишни цветя,интериорни и екстериорни саксии,пластмасови и работни саксии,професионални градински инструменти,тревни смески, торфени и почвени субстрати,иглолистен мулч;
Проектиране, изграждане и поддържане зелени площи, изграждане на автоматизирани подземни поливни системи, професионално затревяване;

Последни проекти