Паркоустройствени проекти

Природата е извор на нашето вдъхновение!

Лaндшaфтнoтo пpoeĸтиpaнe e ĸoмплeĸcнa дeйнocт, която започва още при идейното решение на сградата.
Основните елементи ,с които боравим ние паркостроителите са: растителността (декоративните дървета,храсти,треви и цветя), релефът като пространствен елемент, земята (хранителна среда за растежа на растителността), камъкът и дървото (като материал за архитектурни и паркови елементи), водата (в спокойно състояние и движение) и въздухът : носител на делечината и дълбочината на перспективата.
Фази на проектирането :Проекта започва с вертикална планировка, композиционно решение на алейната мрежа, подбор на декоративната растителност и завършва с проект за автоматизирана поливна система и местоположение на парковото парковото обзавеждане и осветление.