Скални кътове

Разнообразие и красота постигнати чрез хармонично съчетание на багрите

Скалните кътове са специфичен декоративен елемент в дворните и парковите простраства.
Поради равнинния релеф на терена, този скален кът е развит по-скоро в хоризонтална посока, от колкото във вертикална. Масивни скални късове са аранжирани с богато разнообразие от почвопокривни храсти, ниски форми на дървета и вертикални акценти с окраска на листата варираща от сребристо-сиво до тъмно зелено. Многогодишни цветя създават красиви цветни петна сред скалите. Използваните растения предлагат богата палитра от цветове, която се променя динамично през различните сезони.