Пространствено оформление на градината

Солитери -растения с висок декоративен ефект

Живописна и емоционално въздействаща градина.
Композиция от растения с различна багра на листата и хабитус са акцент в тази градина.
Ефектен колоритен солитер с красива форма и ярка багра на короната придава индивидуалност и очарование на двора.
Картината се променя динамично всеки сезон.
Динамиката и непрекъснатата промяна на облика на растителните композиции, отличава градинско-парковите творби от произведенията на другите изкуства, които остават статични във времето и ги прави непредсказуеми, живи и постоянно изменящи се.